Justyna Tabor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

image1

mgr Justyna Tabor
Zaklad Matematyki Dyskretnej
Wydzial Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
e-mail: tabor(at)amu.edu.pl

Do pobrania:
CV
Master thesis